Privacyverklaring TV Schuytgraaf

Lid worden
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

  Het bestuur van TV Schuytgraaf wil jou via deze weg informeren over de wijze waarop de vereniging  de AVG in acht neemt.

  Persoonsgegevens

  TV Schuytgraaf respecteert jouw privacy en gaat dan ook zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De AVG brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee voor wat betreft de wijze waarop onze vereniging met persoonsgegevens omgaat. Het gaat daarbij om vragen als: Welke gegevens verwerken wij van leden, met welk doel leggen wij deze vast in onze (leden)administratie, wie heeft toegang tot welke gegevens en wat doen we om deze gegevens te beschermen? In onze privacyverklaring die inmiddels is gepubliceerd op de website (www.tvschuytgraaf.nl -> clubinfo) staat beschreven hoe wij hier als vereniging mee omgaan.

  Ledenadministratie

  In onze ledenadministratie worden alleen de persoonsgegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap van onze vereniging (achternaam, voornaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, pasfoto en bankrekeningnummer). Wij delen bepaalde persoonsgegevens, omdat deze nodig zijn voor het verkrijgen van een bondsnummer, met de KNLTB. Wij gebruiken achternaam, voornaam en bankrekeningnummer voor de incasso van de contributie van onze vereniging en bijvoorbeeld ook voor het kassa- en toegangssysteem van ons clubhuis. 

  Wij gebruiken voor onze (leden)administratie een pakket van AllUnited. De Clubapp die wij gebruiken en ook ons afhangbord zijn van deze leverancier. AllUnited heeft op haar deeigen website (www.allunited.nl-> over ons -> privacy en veiligheid -> AVG) staan hoe zij met de AVG omgaat.

  Foto’s

  TV Schuytgraaf publiceert regelmatig op haar website of op social media foto’s van activiteiten die op ons tennispark plaatsvinden. Wij maken vooral sfeerfoto’s waarop meerdere mensen afgebeeld staan. Onze vereniging hoeft voor deze vorm van publicatie geen toestemming van de betrokken personen te vragen. Het kan natuurlijk altijd dat je een foto verwijderd wil hebben van onze website of social media. Wij doen dat uiteraard als daarom gevraagd wordt. Dit kan via info@tvschuytgraaf.nl.

  Functionaris gegevensbescherming

  Het bestuur van TV Schuytgraaf heeft op dit moment (nog) geen functionaris gegevensbescherming aangewezen. TV Schuytgraaf is hiertoe –wettelijk gezien- ook niet verplicht. Mocht het bestuur op een later moment alsnog een functionaris aanstellen, dan word je hierover uiteraard geïnformeerd. 

  Meer informatie?

  Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@tvschuytgraaf.nl.

  Via de onderstaande link lees je de volledige priveacyverklaring.

  Privacyverklaring_TV_Schuytgraaf_230518.doc