Lidmaatschap

Lid worden
 • Het verenigingsjaar van Tennisvereniging Schuytgraaf loopt van 1 april 2023 t/m 31 maart 2024. Per 1 april geldt het vastgestelde tarief voor het jaarlidmaatschap. Lidmaatschappen kunnen maandelijks ingaan. 

  Let op! Op dit moment hanteren we een ledenstop voor senioren. Wanneer je je aanmeldt voor een lidmaatschap, kom je op een wachtlijst terecht en wordt er contact opgenomen zodra er weer plek is. We vragen je om wel het lidmaatschapsformulier in te vullen, zodat we de wachtlijst kunnen bijhouden en de aanmelding om kunnen zetten in een lidmaatschap. 


  Alle leden kunnen zowel van de tennisbanen als padelbanen gebruikmaken. We hanteren één lidmaatschap. Voor het lopende verenigingsjaar gelden onderstaande tarieven per jaar van 1 april 2024 t/m 31 maart 2025:

  Senioren € 200 per jaar 

  Junioren € 100 per jaar

  Jeugd € 75,- per jaar

  Kids € 50,- per jaar

  Wanneer het lidmaatschap wordt aangegaan gedurende het verenigingsjaar gelden bovenstaande bedragen naar rato (1/12 deel van bovenstaande tarieven per maand tot einde verenigingsjaar). 

   Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt € 20,- en voor junioren, jeugd en kids € 10,-.

  (*) peildatum leeftijd is 31 december van het lopende verenigingsjaar

  (**) Indien uw kind tussen de 4 en 11 jaar is, dan dient hij/zij ingeschreven te worden voor de Tenniskids-lessen zonder lessen is in deze leeftijdscategorie niet mogelijk.

  Ook voor het enkel volgen van lessen, is een lidmaatschap van onze vereniging vereist. 

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen (1 april t/m 31 maart) en wordt automatisch met 1 verenigingsjaar verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar via de website. Bij een te late opzegging is er automatisch voor het aansluitende verenigingsjaar contributie verschuldigd.

  De contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd. De eerste incassering vindt plaats op 1 april en de tweede incassering op 1 juli. Indien het lidmaatschap aanvangt na 1 juni wordt de contributie (in de regel binnen 1 maand) in 1 keer geïncasseerd. Het inschrijfgeld (bij nieuwe leden) wordt bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Indien door onjuiste gegevensverstrekking, niet tijdig doorgegeven wijzigingen en/of onvoldoende saldo het bedrag niet geïnd kan worden, zijn wij bij iedere daaropvolgende incassopoging genoodzaakt € 5,- administratiekosten per gestorneerd bedrag in rekening te brengen. Restitutie van de contributie vindt onder geen enkel beding plaats, behoudens door onvolkomenheden van de vereniging zelf.

   

  Privacyverklaring
  TV Schuytgraaf gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de privacyverklaring van onze vereniging leggen wij uit op welke wijze wij persoonsgegevens vastleggen, met welk doel en welke gegevens wij bijvoorbeeld delen, zoals de KNLTB. Kijk op onze Website onder de kop 'Clubinfo' waar onze privacyverklaring is opgenomen.

   

  Uitschrijven

  Natuurlijk vinden we het leuk als je altijd lid blijft van onze vereniging. Wil je je echter toch uitschrijven, dan kan dat door een mail te sturen naar ledentvschuytgraaf@gmail.com.