Lidmaatschap

Lid worden
 • Het verenigingsjaar van Tennisvereniging Schuytgraaf loopt van 1 april t/m 31 maart. Per 1 april geldt het vastgestelde tarief voor het jaarlidmaatschap. Lidmaatschappen kunnen maandelijks ingaan. Voor het lopende verenigingsjaar gelden onderstaande tarieven: 

   

    Padel Padel+Tennis Tennis Jun.13-18 Jeugd 11-13 Kids 4-11
  april € 130,00 € 200,00  € 153,50  € 80,00 € 53,00 € 32,50
  mei € 119,17 € 183,33 € 140,71  € 73,33 € 48,58 € 29,79
  juni € 108,33 € 166,67 € 127,92 € 66,67 € 44,17 € 27,08
  juli € 97,50 € 150,00 € 115,13 € 60,00 € 39,75 € 24,38
  augustus € 86,67 € 133,33 € 102,33 € 53,33 € 35,33 € 21,67
  september € 75,83 € 116,67 € 89,54 € 46,67 € 30,92 € 18,96
  oktober € 65,00 € 100,00 € 76,75 € 40,00 € 26,50 € 16,25
  november € 54,17 € 83,33 € 63,96 € 33,33 € 22,08 € 13,54
  december € 43,33 € 66,67 € 51,17 € 26,67 € 17,67 € 10,83
  januari € 32,50 € 50,00 € 38,38 € 20,00 € 13,25 € 8,13
  februari € 21,67 € 33,33 € 25,58 € 13,33 € 8,83 € 5,42
  maart € 10,83 € 16,67 € 12,79 € 6,67 € 4,42 € 2,71

   

   Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt € 20,- en voor junioren, jeugd en kids € 10,-.

  (*) peildatum leeftijd is 31 december van het lopende verenigingsjaar

  (**) Indien uw kind tussen de 4 en 11 jaar is, dan dient hij/zij ingeschreven te worden voor de Tenniskids-lessen zonder lessen is in deze leeftijdscategorie niet mogelijk.

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen (1 april t/m 31 maart) en wordt automatisch met 1 verenigingsjaar verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar via de website. Bij een te late opzegging is er automatisch voor het aansluitende verenigingsjaar contributie verschuldigd.

  De contributie wordt in twee gelijke delen geïncasseerd. De eerste incassering vindt plaats op 1 april en de tweede incassering op 1 juli. Indien het lidmaatschap aanvangt na 1 juni wordt de contributie (in de regel binnen 1 maand) in 1 keer geïncasseerd. Het inschrijfgeld (bij nieuwe leden) wordt bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Indien door onjuiste gegevensverstrekking, niet tijdig doorgegeven wijzigingen en/of onvoldoende saldo het bedrag niet geïnd kan worden, zijn wij bij iedere daaropvolgende incassopoging genoodzaakt € 5,- administratiekosten per gestorneerd bedrag in rekening te brengen. Restitutie van de contributie vindt onder geen enkel beding plaats, behoudens door onvolkomenheden van de vereniging zelf.

   

  Privacyverklaring
  TV Schuytgraaf gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de privacyverklaring van onze vereniging leggen wij uit op welke wijze wij persoonsgegevens vastleggen, met welk doel en welke gegevens wij bijvoorbeeld delen, zoals de KNLTB. Kijk op onze Website onder de kop 'Clubinfo' waar onze privacyverklaring is opgenomen.

   

  Uitschrijven

  Natuurlijk vinden we het leuk als je altijd lid blijft van onze vereniging. Wil je je echter toch uitschrijven, dan kan dat door een mail te sturen naar ledentvschuytgraaf@gmail.com.