Commissies

Lid worden
 • De activiteitencommissie

  De activiteitencommissie organiseert onder andere evenementen en vriendschappelijke toernooitjes. Te denken valt aan de wijnproeverij, en het oliebollen- en thuisblijverstoernooi, tossavonden, pubbquiz en de wijkenbattle. Mocht je zelf ideeën hebben over leuke activiteiten voor onze club, voel je vrij om je idee door te geven en je eventueel aan te sluiten bij de activiteitencommissie. We zijn te bereiken via activiteiten@tvschuytgraaf.nl.

   

  Barcommissie

  Wij zijn momenteel op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het mogelijk maken dat er na de lessen, toss avonden, toernooien etc. gezellig een drankje kan worden gedronken. Meld je aan op: bar@tvschuytgraaf.nl.

   

  Jeugdcommissie

  De Jeugdcommissie organiseert activiteiten voor de jeugd (tot 18 jaar). Dit kan een jeugdtoernooi zijn maar ook een filmavond, bowlingmiddag of tenniskamp. Uiteraard is er veel aandacht voor tennis en de beoefening van deze sport bij onze jeugdleden. Het doel is de groep kinderen te enthousiasmeren en te betrekken bij de vereniging; de jeugd is immers de toekomst!

   

  Door de Jeugdcommissie en de tennistrainers wordt regelmatig overlegd en een jaarplan voor de ontwikkeling van onze jeugd gemaakt. Het doel van dit plan is om op een gestructureerde wijze verder onze jeugdactiviteiten uit te bouwen. In het plan zijn alle verzamelde opmerking en suggesties van jeugdleden, hun ouders/verzorgers, KNLTB, tennisschool en het bestuur zoveel mogelijk verwerkt. We zullen actief op zoek blijven naar jullie inbreng en horen graag jullie ideeën. 

  Om alle jeugdactiviteiten mogelijk te kunnen blijven maken en daarnaast het ambitieuze jeugdbeleidsplan uit te kunnen voeren is er veel extra hulp nodig. We doen dan ook een dringend beroep op alle ouders/verzorgers en uiteraard ook de ander leden om ons hierin te ondersteunen. Lijkt het je leuk 1 of meerdere activiteiten te organiseren? Laat het ons weten! Kennismaken/aanmelden kan via jeugd@tvschuytgraaf.nl.

   

  Ledenadministratie

  De ledenadministratie verzorgt de aanmeldingen, afmeldingen en gegevenswijzigingen van leden van de tennisvereniging. Nieuwe leden worden ook aangemeld bij de KNLTB en er wordt een pasje aangevraagd. Het KNLTB-ledenpasje is nodig voor het afhangen bij het gebruik van de tennisbaan en voor het spelen van (competitie) wedstrijden.

   

  Nieuwe leden krijgen persoonlijk per mail informatie over de aanmelding en het ontvangst van het tennispasje.

   

  Gegevens wijzigen

  Wanneer er gegevens wijzigen, door een verhuizing of wijziging van een e-mailadres, telefoonnummer of een rekeningnummer, geef dit dan door via de Clubapp zodat de gegevens op de ledenlijst gewijzigd kunnen worden en wij altijd over de juiste (contact)gegevens beschikken.

   

  Bij verlies- of diefstal van een pasje kan een nieuwe pas worden aangevraagd.

   

  Ook het verwerken van opzeggingen valt onder de ledenadministratie. De opzegging voor het nieuwe tennisseizoen dient uiterlijk 31 december te zijn ontvangen. Opzeggen kan per e-mail door een mail te sturen naar ledentvschuytgraaf@gmail.com

   

  Voor vragen, opmerkingen of wijzigingen in de gegevens is de ledenadministratie te bereiken via het e-mailadres: ledentvschuytgraaf@gmail.com 

  Ledenadministratie: Hanneke Bisperink 

   

  Parkcommissie

  De parkcommissie heeft als doel de banen en het terrein van TVS schoon te houden en te verzorgen. De commissie wordt hierbij geholpen door vrijwilligers. Zij geven gebreken aan banen en materiaal door aan het bestuur. Een melding doen bij de parkcommissie? Mail naar park@tvschuytgraaf.nl.

   

  Sponsorcommissie

  Samen met de andere commissies streeft de sponsorcommissie ernaar om TV Schuytgraaf een vereniging te laten zijn waarbij iedereen zich thuis voelt. Niet alleen alle faciliteiten zoals de tennisbanen en onze mooie kantine moeten goed zijn, maar je moet ook samen met je sportvrienden na het tennissen lekker kunnen blijven hangen. Dit alles moet natuurlijk voor iedereen toegankelijk blijven; het is daarbij onmogelijk om dit alles te bewerkstelligen vanuit bijvoorbeeld contributiegelden van de leden. Het is daarom belangrijk dat wij genoeg bedrijven vinden die ons daarbij willen helpen! Het doel van de sponsorcommissie is dan ook om de samenwerking met de huidige sponsoren te optimaliseren en nieuwe bedrijven te enthousiasmeren om ook hun steentje bij te dragen!

   

  Technische commissie 

  De technische commissie houdt zich bezig met tennis in alle vormen. Dat wil zeggen de competitie en de indelingen daarvan, de trainingen en de selecties. De jeugd wordt begeleid en tevens ondersteunt de technische commissie diverse andere commissies zoals de activiteitencommissie en de toernooicommissie. Daarnaast kun je met vragen bij de TC terecht met vragen die betrekking hebben op het tennisspel- en competitiereglement, accommodatie en wedstrijden.

   

  De technische commissie mailen kan via tc@tvschuytgraaf.nl.

   

  Toernooicommissie

  De toernooicommissie organiseert de officiële seniorentoernooien:
  - De clubkampioenschappen
  - Open toernooi 17+
  - Open dubbeltoernooi 30+
  Ook nemen we als club deel aan de Rijn en Waal tenniskampioenschappen samen met omringende tennisverenigingen.

   

  Het doel van de toernooicommissie is:
  - Naamsbekendheid TVS promoten
  - Professionele uitstraling club zichtbaar maken
  - Goede sfeer en gezelligheid tijdens toernooi creëren
  - Clubgevoel promoten
  - Leden elkaar beter laten leren kennen


  De toernooicommissie is verantwoordelijk voor:
  - Coördinatie toernooien
  - Publiceren toernooien
  - Inschrijvingen toernooien
  - Reglementen toernooien
  - Plannen en organiseren van de wedstrijden (maken speelschema’s)
  - Bewaken naleven regels KNLTB
  - Begrotingen toernooien
  - Prijsuitreikingen toernooien


  Voor het organiseren van de toernooien werken we samen met de activiteitencommissie (aankleding en feestavond), barcommissie (barbezetting, hapjes en drankjes), communicatiecommissie (communicatie naar leden en deelnemers) en sponsorcommissie (sponsoren van toernooi).

  Onze trainers van House of Tennis helpen mee om leden enthousiast te maken, zodat er veel tennissers aan de toernooien mee doen. Durf jij de uitdaging aan te gaan?

  Vragen voor de toernooicommissie? Mail naar toernooi@tvschuytgraaf.nl.