Lid worden

Lid worden


Velden met een * zijn verplicht

  Man   Vrouw
N.B:
 • Zijn er meer leden van uw gezin (of per adres) die lid willen worden, dan dient u per lid een formulier in te vullen!
 • Gaarne de juiste tenaamstelling bij het bank of giro rekeningnummer invullen om storneringen en extra administratiekosten te voorkomen!
 • Indien van toepassing, vergeet u uw kind niet in te schrijven voor de Tenniskidslessen bij House of Tennis. Indien uw kind tussen de 4 en 11 jaar is, dan dient hij/zij ingeschreven te worden voor de Tenniskids-lessen. Zonder lessen is een lidmaatschap/inschrijving in deze leeftijdscategorie niet mogelijk.
 *  Ja, ik betaal per automatische incasso en machtig TV Schuytgraaf hierbij voor het automatisch incasseren van mijn contributiebijdrage, éénmalig inschrijfgeld en administratiekosten tot mijn schriftelijke wederopzegging, die ik vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar zal indienen. Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Incassantnummer NL34ZZZ092027540000.

 *  Ik verklaar hiermee akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Schuytgraaf zoals vermeld op de website

 *  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring van TV Schuytgraaf die op de Website is gepubliceerd (onder Clubinfo) en verklaar hiermee akkoord te gaan.

Voorwaarden pasfoto
Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen
 • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is
 • Het bestandstype JPG is
 • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn
 • Het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn
captcha