Nieuwe coronamaatregelen

Lid worden
 • Beste leden,

   

  De afgelopen dagen is er weer volop politieke aandacht geweest voor corona en bijbehorende maatregelen. Vanzelfsprekend heeft dit invloed op onze tennisvereniging. In dit bericht willen we jullie laten weten welke keuzes er gemaakt zijn op basis van de afgekondigde maatregelen. Dit luidt als volgt:

   

  Uitgangspunten

   

  • We baseren we ons op het advies van de Rijksoverheid. Op het moment dat de KNLTB met een nadere toelichting komt bekijken we of we op onderdelen aanpassingen door willen voeren in het gekozen beleid binnen de vereniging.
  • We zien, in de afgelopen periode, dat het lastig is om te garanderen dat de geldende regels worden nageleefd. Met wisselend succes zijn er leden en / of bezoekers die zich inzetten om de regels op een juiste manier toe te passen (helaas, worden de regels met enige regelmaat met voeten getreden). Het is ondoenlijk om, zonder hulp van alle betrokkenen, de regels op een juiste manier te handhaven. Daarom vragen we van iedereen, maar zeker van de (team)verantwoordelijken, om een extra stapje bij te zetten en de handhaving op zich te nemen.

   

  Regels vanuit de Rijksoverheid

   

  Onder de basisregels wordt verstaan:

   

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent;
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn;
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen;
  • Schud geen handen;
  • Was vaak en goed je handen;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

   

  Aanvullende regels:

   

  • Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden;
  • Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien;
  • Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen.
  • Sportbeoefening voor kinderen tot 18 jaar is uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.
  • Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.
  • De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.

   

  Besluiten vanuit bestuur (wat betekent dit voor jou?)

   

  • Op ons terrein is Corona toegangsbewijs voor iedereen, vanaf 13 jaar, verplicht in de kantine (inclusief kleedkamer en toiletten) en het buitenterras. Dat geldt voor zowel sporters als publiek;
  • Voor alle evenementen (bijvoorbeeld Toss, Wintercompetitie, bardienst) geldt:
   • Alleen indien de 1,5 m gegarandeerd kan worden kan het evenement doorgaan;
   • Altijd controle van de beschikbaarheid van een Corona toegangsbewijs;

  De handhaving ligt bij de organisatie van het betreffende evenement;

                  Let op:

   • De bardienst is verantwoordelijk voor de controle van degene die gebruik maken van de kantine (behalve bij evenement, dan de organisatie);
   • Voor dat een evenement door kan gaan moet door de organisatie aangegeven worden hoe dit georganiseerd wordt;

  Indien blijkt dat deze regels niet gehandhaafd kunnen worden (of dat men dat niet wil doen) vervalt het betreffende evenement;

   

  Een paar tips

   

  • Informeer de bezoekende teams vooraf (contactgegevens zijn beschikbaar via de KNLTB-app);
  • Kom alleen naar ons park als je bereidt bent om je aan de regels te houden;
  • Werk alleen mee aan een evenement als je bereidt bent om je aan de regels te houden;

   

  Afsluitend

   

  Naar aanleiding van het Kamerdebat – en de aangepaste maatregelen - lijkt de eerste stap terug er een die te overzien is. Vanaf 12 november wordt dit mogelijk weer anders. We snappen dat iedereen dit jammer vindt en dat hier verschillend over wordt gedacht. Desalniettemin willen we ons als vereniging conformeren aan de geldende regelgeving en daarom doen we een beroep op alle betrokkenen om hierbij te helpen.

  Hoewel een heel aantal leden en bezoekers keurig met de regels omgaat, hebben we de afgelopen periode ook gemerkt dat niet iedereen zich geroepen voelt om de regels na te leven. Nu de regels weer worden aangescherpt zal het er niet eenvoudiger op worden. Mochten we, bij herhaling, merken dat we niet in staat zijn om samen de verantwoordelijkheid te dragen zal er opnieuw bekeken worden hoe we hier mee om moeten gaan. In extreme behoren ook sluiting van de kantine en/of het park en het opleggen van persoonlijke consequenties tot de mogelijkheden.

   

  We blijven openstaan voor suggesties en vragen, dus laat het horen als je er anders over denkt.

   

  Als laatste betekent het bovenstaande dat ervoor gekozen is om de pubquiz van vrijdag 5 november 2021 niet door te laten gaan. We snappen dat dit teleurstellend is, maar gezien het aantal aanmeldingen is het ondoenlijk om dit binnen de huidige maatregelen op een verantwoorde manier vorm te geven.

   

  We blijven openstaan voor suggesties en vragen. We horen dan graag van je d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@tvschuytgraaf.nl

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Bestuur TV Schuytrgraaf  Terug naar overzicht